Ẩm thực

 • L1-04
  Heekcaa
 • L1-03
  Chicky Chicken
 • L1 - 06-10
  Cafe De Bodyfriend

Mua sắm

 • L1-05
  Pet Lovers Centre
 • L1-27+28+29
  Miniso
 • L1.I-15
  Vinh Xuân Shop
 • L1 - 06-10
  Bodyfriend
 • L1 -11
  Việt Thương

Giải trí & Thư giãn

 • L1-01+02
  Clair Clinic
 • L1-18+19
  FM Hair Space
 • L1-11
  Việt Thương Music School
 • L1-22.I02
  Nha khoa Simpline