Pearl Center

ATM

Thẻ thành viên

Bãi giữ xe

Sạc điện thoại miễn phí

Yoga Plus

Yoga Plus

Điện thoại: (028) 7307 5777 Website: http://www.yogaplus.vn/

Vị trí: Tầng 3 (L3-03)

Vita Clinic

Vita Clinic

Số điện thoại: 0989 782 525 Website: http://www.eriinternational.vnEmail: #

Vị trí: Tầng 3 (L3-04)

FM Hair Space

FM Hair Space

Số điện thoại: 098 355 1117 Giờ mở cửa: 9:00 - 21:00

Vị trí: Tầng 1 (L1-19)

#pearlcenter